facebook

Čitanje u ranom dečijem uzrastu

 

„Dati detetu knjigu u ruke tek kada nauči da čita isto je što i ne pričati mu dok ne nauči da govori.“  

                                                                                                    (Penelope Jane Leach)

Čitanje knjiga deci naglas od najranijeg uzrasta je veoma bitno jer se tako razvijaju čitalačke navike kod dece i ljubav prema knjizi, dečiji rečnik se bogati, vežba se pravilno izgovaranje glasova, u kasnijem uzrastu deca lakše i brže usvajaju znanje u školi, poboljšava im se koncentracija i pažnja…

citanje-3                     citanje-1                        citanje-4

 

 • Koristite knjigu i čitanje naglas kao svog najboljeg saveznika da deci omogućite da na lep i zabavan način usvajaju svoj maternji jezik preko pažljivog slušanja, gugutanja, onomatopejskog imitiranja do izgovaranja prvih reči i pravilnog pričanja

 • Knjiga je nepresušan izvor bogaćenja dečijeg rečnika

 • Rano čitanje garantuje da će deca zavoleti knjigu i postati samostalni čitaoci i u starijem uzrastu

 • Razvijanjem navike da pažljivio slušaju ono što im se čita pospešuje se koncentracija, u školskom uzrastu pažljivije od druge dece prate tok nastave, pamte brže i lakše jer su naviknuti da slušanjem usvajaju znanje, a ujedno ih pripremamo za uspešnu socijalnu interakciju gde postaju dobri slušaoci i sagovornici

 • Čitanje pomaže deci da razvijaju svoju maštu, kroz priče povezuju doživljeno, vidjeno ali i izmaštano, daje im mogućnost da dožive i čuju o vremenima i mestima koja nisu imala prilike da vide ili dožive

 • Čitanjem se ulazi u čaroban svet avantura, putovanja, neverovatnih doživljaja, ali i znanja

 • Čitanjem detetu otvarate nove teme za razgovor sa njim ali ga i upućujete na lakše razumevanje pročitanog u kasnijem uzrastu i podstičete njegovu veštinu govorništva i pisanja

 • Uživajte u zajedničkim ritualima čitanja, najbolje vreme je da to bude pred spavanje kada se dete opusti, umiri, neka mu priča za laku noć bude uvertira za prijatno spavanje i lepe snove

 • Bake i deke takodje mogu uživati sa decom u zajedničkom čitanju, sećanja koja imamo kasnije kao starija deca ili odrasli ljudi na vreme uz bajke ili stare narodne priče i legende, a koje su nam pričale bake ili deke je neprocenjivo

 • Dok dete leži na vašem ramenu ili vam sedi u krilu i zajednički listate stranice knjige stvara se posebna emocionalna povezanost

 • Knjiga predstavlja doživljaj više čula: vida, sluha i dodira. Deci u najranijem uzrastu može biti sama knjiga zanimljivija od čitanja. Pustite dete da se sa njom poigra, dodirne je, prelistava stranice samostalno, istraži je i uživa u njenim bojama, ilustracijama, šuškanju stranica, celokupnom doživljaju same knjige, a reči, rime, tonovi i zvuci koje stvarate čitanjem samo će upotpuniti kasnije ovaj prijatan doživljaj. Ima dece koja kasnije dodaju još jedan čulni doživljaj knjige pa kažu: „volim kako knjiga miriše“ dok prelistavaju stranice nove knjige

 • Vodite računa da izbor knjige prilagodite dečijem uzrastu vrstom sadržaja, količinom teksta, ilustracijama, temama koje decu interesuju