facebook

Igra uloga/muzika i kreativnost

Slikanje, pevanje, glumu i igranje uloga treba podsticati kod dece jer služe ne samo kao nepresušni izvor novih inspiracija za igru i kreativnost, ili kao pomoćna sredstva u obradi aktuelnih tema i projekata, već su istovremeno i odlična terapeutska sredstva za iskazivanje potisnutih emocija, vežbanje pravilnog disanja i izgovaranja glasova, imenovanje pojmova, socijalizaciju…