facebook

Pano kalendar NS50

11.940,00din.

Neizostavni deo opreme svih vrtića i škola. Ovaj pano velikog formata 150 x 90 cm na vrlo jasan način podučava decu vremenskim odrednicama u toku godine: četiri godišnja doba sa njihovim glavnim atributima, godina, meseci u godini i dani u nedelji umeću se ispisani na kartonima u providne džepove. Strelice sa strane ukazuju na trenutno aktuelni datum čime se jasno ukazuje na tok vremena i ciklično ponavljanje. Na panou se nalaze i simboli za različite vremenske prilike za odredjeni dan (sunčano vreme, oblačno vreme, kišovito, vetrovito, sneg). Imena meseci i dana u nedelji mogu se, osim na maternjem jeziku, ispisati i na nekom od stranih jezika pri čemu ovaj kalendar postaje i nastavno sredstvo u nastavi stranog jezika.